Minnegudstjeneste på Allehelgenssøndag


Det blir minnegudstjenester søndag 1. november 2020, i Malnes kirke kl. 12.00 og i Bø kirke kl. 17.00. 

 

På allehelgensdag er det en tradisjon å minnes dem av våre kjære som ikke lenger er i blandt oss. Vi inviterer spesielt alle som har mistet noen av sine kjære det siste året. Gudstjenesten er forøvrig åpen for alle.

Det blir i løpet av gudstjenesten opplesing av navn og lystenning for de som er gått bort det siste året.

Det blir minnegudstjeneste søndag 1. november 2020. Malnes kirke kl. 12.00 og Bø kirke kl. 17.00. 

Det blir en egen minnegudstjeneste på Bøheimen onsdag 4. november.

Før gudstjenestene er kirkene åpne fra kl 11 og 16 for stillhet og lystenning. Etter gudstjenestene blir det en enkel kirkekaffe og åpen kirke med mulighet for videre stillhet, lystenning og samtale med prest eller diakoniarbeider. I Malnes kirke er det nok etter gudstjenesten det ligger best an til Åpen kirke med stillhet og lystenning siden Korforeningen Varden forbereder seg i forkant av gudstjenesten.

I Malnes kirke deltar Korforeningen Varden med sang. I Bø kirke deltar Tormod Johannessen med sang.

Vi ønsker alle velkommen til en fin minnemarkering!

 

Tilbake