Det nye menighetsrådet


Fotograf: Rune Eriksen

Telling og kontrolltellinger er gjennomført i Bø og Malnes sokn i forbindelse med kirkevalget. Protokollen er signert. Det skulle velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer til nytt menighetsråd som tiltrer i oktober. Her er det nye rådet etter konstituering:

  

 

Richard Edvardsen, leder
Elise Eggebø, nestleder
Marianne Larsen Kleiva, medlem
Heidi Gabrielsen, medlem
May-Kristin Nerdal, medlem
Kristin Fæster Klaussen, medlem
Liss Evy Nikolaisen, medlem
Geir-Viggo Pedersen, medlem

Fredrik Øverland, sokneprest i Bø
Sture Pedersen, ordfører

Kirsten-Synnøve Både, varamedlem
Inger Johanne Iversen, varamedlem
Simon Nilsen, varamedlem
Melissa Solvang, varamedlem
Guttorm Veabø, varamedlem

Tilbake