Grundig vedlikehold av orgelet i Bø kirke


 

I august 2019 ble det gjort et stort arbeid i Bø kirke. Orgelet ble demontert og reingjort, og satt sammen igjen før intonering og stemming. Instrumentet nærmer seg 50 år, det var innviet i 1971, og det har ikke før, oss bekjent, vært reingjort så grundig som det nå blir gjort. Arbeidet ble utført av tre orgelbyggere fra Sandtner Orgelbau, samme firma som i 2015 installerte nytt orgel i Malnes kirke. Les her hva blv.no skrev etter å ha besøkt Bø kirke under arbeidet.

Tilbake