Koralen


KORalen er ei korgruppe som fikk navn i 2010, men som ble startet ei stund før det. 

Gruppa har ikke faste øvingsdager, men avtaler fra gang til gang.
KORalen er med på gudstjenestene på Bøheimen en gang i måneden, hvor de fungerer som forsangere og som kor som står for preludium og postludium eller andre innslag i gudstjenesten.
Ellers deltar de som forsangere og som kor i vanlige gudstjenester i kirkene våre, de synger på salmekvelder, sangstunder på Bøheimen, og de har vært veldig aktive som forsangere i forbindelse med implementering av ny liturgisk musikk i vår menighet.

Kunne du tenke deg å synge sammen med oss? Ta kontakt med organisten .

Tilbake