Om oss


Bø og Malnes menighetsråd ønsker at kirken skal være en viktig aktør og dimensjon i det lokale liv, en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

 

Det er 2020 medlemmer i Bø og Malnes menighet. Tidligere var Bø og Malnes hvert sitt kirkesokn med hver sin kirke. Nå er soknene slått sammen til ett sokn med to kirker.

Vil du ha nyhetsbrev?

Ønsker du nyheter og informasjon om våre aktiviteter tilsendt på epost?

Send oss din epostadresse, så ordner vi det.

 

Kirker og menighetshus - Utleie

Les mer

Bø menighetshus

Les mer

Malnes kirke

Les mer

Bø kirke

Les mer

Bø og Malnes menighetsråd

     

Les mer