Om oss


Bø og Malnes menighetsråd ønsker at kirken skal være en viktig aktør og dimensjon i det lokale liv, en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

Det er 2063 medlemmer i Bø og Malnes menighet. Tidligere var Bø og Malnes hvert sitt kirkesokn med hver sin kirke. Nå er soknene slått sammen til ett sokn med to kirker.

 

Malnes kirke

Malnes kirke  ligger på Eidet, i Bø og Malnes sokn i Vesterålen prosti. Kirken er ei langkirke i tre. Den ble innviet 7. april i 1895 og h...

Les mer

 

Bø kirke

Bø kirke  ble bygd mellom 1822 og 1824. Den ble innviet 8. august 1824. Det er en korskirke bygd av tømmer med 370 plasser.

Les mer

 

Menighetsrådet

Bø og Malnes menighetsråd    

Les mer