Om oss


Bø og Malnes menighetsråd ønsker at kirken skal være en viktig aktør og dimensjon i det lokale liv, en viktig bidragsyter og ressurs for å skape et godt lokalsamfunn, preget av nærhet, omsorg og engasjement.

 

Det er 2020 medlemmer i Bø og Malnes menighet. Tidligere var Bø og Malnes hvert sitt kirkesokn med hver sin kirke. Nå er soknene slått sammen til ett sokn med to kirker.

 

 

Kirker og menighetshus - Utleie

Les mer

 

Bø menighetshus

Les mer

 

Malnes kirke

Les mer

 

Bø kirke

Les mer

 

Bø og Malnes menighetsråd

     

Les mer