Vielse


Jeg vil elske og ære deg, og bli trofast hos deg i gode og onde dager inntil døden skiller oss.

Bestille kirke og prest
Etter at du har fridd og fått ja og dere har bestemt dere for en dato, kan du ta kontakt med kirkekontoret for å bestille kirke og prest. Stort sett er det mulig å få vigsel den dagen man ønsker, men noen dager kan være vanskelige på grunn av ferieavvikling og lignende. Derfor er det viktig å bestille kirke og prest før man sender ut invitasjonene.

Å gifte seg i kirken i Bø og Malnes er gratis, hvis minst en av brudefolkene er bostedsregistrert i Bø og Malnes menighet. Par som er bosatt utenbygds må betale en avgift. Ta kontakt med kirkevergen.


Skjema for vigsel
Her er skjema til utskrift i pdf format. Her er skjema du kan skrive inn i før du skriver det ut, i word format.


Søke om prøvingsattest
Dere må fylle ut egenerklæring og søke om attest før dere gifter dere. Attesten er gyldig i 4 måneder etter at den er utstedt. Det kalles prøvingsattest hvis dere skal gifte dere etter norsk rett (gjelder også vigsel ved norske ambassader og sjømannskirker).


Vigselsamtale
Når dagen nærmer seg vil den presten som skal foreta vigselen ta kontakt og avtale en vigselsamtale. Vigselsliturgien åpner for ulike alternativer både hva gjelder tekstlesninger og hvordan selve løfteavleggelsen skal foregå. Det kan være nyttig for paret å ha snakket om dette før vigselssamtalen. Presten vil veilede dere i de ulike alternativene som er mulig.


Musikk
Før vigselssamtalen kan det være greit å tenke på hvilke salmer man ønsker skal bli brukt under vigselen. Vi vil foreslå at brudeparet velger salmer de kan selv. Det du kan, er det stor sjanse for at din familie kan også. For å avtale inngangs- og utgangsmusikk ta kontakt med organisten. Kirkekontoret kan fortelle deg hvem som skal være organist i din vigsel. Det er mulig og ønskelig å ha musikk fra venner eller familie under seremonien. Det er lurt å avtale øving i kirken god tid i forveien. 

Her finner du en brosjyre om vigsel i Den norske kirke.

Her finner du vigselsliturgien for Den norske kirke.