Dåp


 

Dåpen - inn i fellesskapet
Dåpsdagen er en gledesdag for familien og kirken. Dåpen er inngangsporten til det kristne fellesskapet i kirken. I dåpen blir vi Guds barn og får Den hellige ånd. I dåpen begynner livet som en kristen. De fleste som blir døpt i Den norske kirke, blir døpt mens de er babyer, men også større barn, ungdommer og voksne blir døpt i vår kirke. Dåpen foregår normalt under en vanlig gudstjeneste.

Melde dåp
Det første man må gjøre er å finne en dåpsdato. Sjekk gjerne gudstjenestekalenderen vår når du planlegger dåpen. Det er ikke alle gudstjenester som er åpne for dåp. Er du usikker så spør på kirkekontoret. Når du vet hvilken dag du vil ha dåp, tar du kontakt med kirkekontoret for å melde dåp. Kirkekontoret vil sende deg skjema for utfylling. Dette skjemaet kan du også finne her.

Dåpssamtale
Før dåpen blir det avtalt en dåpssamtale med presten. Dåpssamtalen er en samtale om troen og om det å oppdra barnet i en kristen tro. Foresatte er barnets viktigste forbilder og lærere, også når det kommer til tro. I dåpssamtalen vil presten ofte invitere foreldrene til å finne en eller flere i dåpsfølget som kan bidra med tekstlesning under dåpshandlingen. Her finner du disse tekstene. I dåpssamtalen vil også menighetens tilbud til barn og unge bli presentert. 

Faddere
Å bli spurt om å være fadder er en stor ære. Fadderne er vitner om at barnet er døpt, og skal sammen med foreldrene bidra til at barnet oppdras i en kristen tro. Å jevnlig be for barnet er en viktig fadderoppgave. Alle som blir døpt skal ha minst to faddere. Det er ingen øvre grense for antall faddere. For å være fadder må man være minst 15 år gammel og medlem av Den norske kirke, eller et annet kristent kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen.

Faddergave
Er du fadder og lurer på hva som er en passende gave? Vi vil gjerne anbefale at du gir barnet et medlemskap i dåpsklubben Tripp Trapp.

Vi bor ikke i Bø, men vil døpe i Bø eller Malnes kirke
Ta først kontakt med kirkekontoret i Bø og Malnes for å sjekke dåpsdato. Ta deretter kontakt med kirkekontoret på ditt hjemsted. Si fra om hvilken dato dere har avtalt å gjennomføre dåpen i Bø og Malnes. Presten på deres hjemsted vil da gjennomføre dåpssamtalen med familien, og kirkekontoret på hjemstedet vil ordne papirarbeidet.Spørsmål?
Har du mer du lurer på om dåpen i Den norske kirke? Kanskje du kan finne svar her. Eller ta kontakt med presten for samtale. 

I dåpsgudstjenesten brukes Den norske kirkes dåpsliturgi.

 

 

 

Skjema for dåp i Bø og Malnes menighet

Her finner du skjema for innmelding til dåp.

Les meir