Kontaktinformasjon


Bø og Malnes menighet

Adresse: Rådhuset, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN
Telefon:
76 11 42 00 
Epost: kirka@boe.kommune.no

Diakoniarbeider

Inga Eide Bendiksen

76 11 43 66

917 28 067

Send epost

Kirkeverge

Rune Eriksen

76 11 43 64

997 04 035

Send epost

Kirketjener

Vivi Kaia Hansen

952 56 738

Send epost

Fung. sokneprest

Eivind Bjørnar Hetlevik

76 11 43 65

920 32 962

Send epost

Organist

Olga Anita Seljeseth

76 11 43 68

934 51 726

Send epost

Menighetssekretær

Jan Åge Strangstad

76 11 43 53

911 99 030

Send epost

Kontormedarbeider

Astrid Vik

76 11 43 67

917 83 524

Send epost

Prost i Vesterålen

Fredrik Øverland

458 46 465

Send epost