Kontaktinformasjon


Bø og Malnes menighet

Adresse: Rådhuset, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN
Telefon:
76 11 42 00 / 76 11 43 64
Epost: kirka@boe.kommune.no

Diakoniarbeider

Inga Eide Bendiksen

76114366

91728067

Send e-post

Kirkeverge

Rune Eriksen

76 11 43 64

99 70 40 35

Send e-post

Kirketjener

Vivi Kaia Hansen

95256738

Send e-post

Fung. sokneprest

Eivind Bjørnar Hetlevik

76 11 43 65

92032962

Send e-post

Organist

Olga Anita Seljeseth

76 11 43 68

934 51 726

Send e-post

Menighetssekretær

Jan Åge Strangstad

76 11 43 53

911 99 030

Send e-post

Prost i Vesterålen

Fredrik Øverland

45846465

Send e-post