Kontaktinformasjon


Bø og Malnes menighet

Adresse: Rådhuset, Veaveien 50, 8475 STRAUMSJØEN
Telefon:
76 11 42 00 
Epost: kirka@boe.kommune.no

Diakoniarbeider

Inga Eide Bendiksen

76 11 43 66

917 28 067

Send e-post

Kirkeverge

Rune Eriksen

76 11 43 64

997 04 035

Send e-post

Kirketjener

Vivi Kaia Hansen

952 56 738

Send e-post

Fung. sokneprest

Eivind Bjørnar Hetlevik

76 11 43 65

920 32 962

Send e-post

Organist

Olga Anita Seljeseth

76 11 43 68

934 51 726

Send e-post

Menighetssekretær

Jan Åge Strangstad

76 11 43 53

911 99 030

Send e-post

Prost i Vesterålen

Fredrik Øverland

458 46 465

Send e-post