Sorggrupper


Bø og Malnes menighet ønsker å invitere til sorggrupper.

Bø og Malnes menighet ønsker å invitere til sorggrupper. Sorggruppe er ei samtalegruppe for mennesker som opplever sorg på ulike måter. Ved å snakke om det som er vanskelig, kan den vonde sorgen bli lettere å bære.

Ønsker du mer informasjon om sorggrupper ta kontakt med diakonen/diakoniarbeideren.

Sorggruppen ledes av diakonen og soknepresten.

Tilbake