Kirkegårdene


Her vil en finne noen praktiske opplysinger rundt bruken av kirkegårdene våre.

Til deg som skal besøke kirkegården:
Kirkegården er en hellig hage og har stor betydning for folk. Derfor må all aktivitet og ferdsel på kirkegården skje med respekt og verdighet, - og minst mulig støyende, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

Vedrørende feste og stell av graver
Fredningstiden for en grav er 20 år.

Feste av grav/gravsted
Ved dødsfall er det er anledning for en person til å feste grav/gravsted. Festetidens lengde er 20 år. Feste for grav/gravsted kan fornyes i nye 20 år, - dog ikke lengre enn 60 år.

Stell av grav/gravsted
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring og innrammes med delt naturstein, men dog ikke stikke lengre frem enn 60 cm. fra gravminnets bakkant.

Spørsmål og nærmere informasjon vedrørende feste og stell av graver.
Ta kontakt med kirkekontoret ved kirkevergen.

Bø prestegjeld har 5 kirkegårder i drift, Duken, Hovden, Skålbrekka, Bogen og Ramnåsen.

Det finnes kirkegårdsvedtekter.

Tilbake