Kirkegårdene på nett


Kirkegårdene i Bø skal nå være tilgjengelig på nett.

Dette vil være til stor hjelp for mange som ellers ringer for å spørre etter opplysninger.

Vi får en del telefoner fra slektsgranskere som lurer på hvor slektningene er gravlagt. Dette kan også være nyttig for folk flest, og for steinfirmaer som skal montere gravsteiner og for begravelsesbyråer. 
Ikke alle gravene på kirkegårdene i Bø kommune er registrert på data ennå, men det jobbes kontinuerlig med å oppdatere det digitale arkivet. 

Dersom du finner feilregistreringer, er det fint om du sender oss en mail til kirkegårdsarbeideren, med rette opplysninger, eller tar kontakt med kirkegårdsarbeider Ronny Olsen hos Bø kommune på tlf.: 76 11 43 63.

Tilbake