NATTVERD I KORONA-TIDA


Vi kan feire nattverd i gudstjenestene våre! Det blir fint! Og det blir litt annerledes. Les mer her, så vet du hvordan vi vil gjøre det. Velkommen til gudstjenester med nattverd!

 

Litt informasjon om hvordan nattverdutdelingen vil foregå:

· Presten vasker hendene før utdeling.

· Vi bruker vanlige beger.

· Nattverddeltagerene står i kø i midtgangen (minst 1 meters avstand). Hvis mange til gudstjeneste, kan de som sitter på prekestolsiden i kirken komme først frem.

· Fra et bord foran presten, tar nattverddeltakerne med seg et beger, i begeret ligger det også en oblat (brød).

· Presten står nede på gulvet ved koret.

· Når presten eller en medhjelper sier: «Dette er Jesu legeme», tar nattverddeltakeren selv oblaten fra begeret. Deretter sier presten «Dette er Jesu blod» og heller vin i begeret.

· Begeret settes på brettet som kirketjener holder. Nattverdsdeltakeren går tilbake til sin plass langs midtgangen. Husk å holde avstand. Det er mulig å tenne lys i lysgloben. (Malnes kirke)

· Når alle som ønsker det på prekestolsiden har mottatt nattverden, kommer de på den andre siden fram på samme måte.

(Informasjonen er hentet fra Tonsen menighet og omarbeidet noe)

Tilbake