Vi ber for Ukraina


Gud, vi roper til deg i vår nød!

Vi ber for de mange som nå rammes av krisen i Ukraina. Gi utholdenhet og styrke til de som er i ferd med å miste alt.

Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet sine nærmeste og sitt livsgrunnlag.

Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og styrke til ikke å gi opp. Vi ber om fred!

Vi ber for de som er tilstede i katastrofen. Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir sett og får mat og vann, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.

Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

Tilbake