CREDO - en messe av Tore W. Aas


I november arrangerte vi en annerledes messe i Malnes kirke.

I 1996 ble messen GLORIA utgitt på CD av Oslo Gospel Choir. 13 år seinere kom oppfølgeren – CREDO. CREDO er en liturgisk messe, det vil si at den inneholder tekster og musikk til bruk når vi feirer gudstjeneste.

Tore Wilhelm Aas, vokste opp i Kragerø og fikk tidlig interesse for musikk bl.a i møte med etablerte sangere, både de som besøkte menigheten, men også de som fantes på platene hjemme. Denne interessen har ført Tore Aas dit han er idag, som komponist, professor i musikk og ikke minst, dirigent for koret han startet i 1988, Oslo Gospel Choir. Tore Aas produserer og komponerer innenfor ulike genre, og en av hans mest kjente sanger er julesangen En stjerne skinner i natt.

I høst gikk Korforeningen Varden og Bø Gospelkor sammen om å øve inn og framføre CREDO. Tore W. Aas var selv på besøk under arbeidet og ga oss nyttige tips. Prosjektet ble initiert og ledet av Bø og Malnes menighet ved organist Olga Anita Seljeseth, som også er dirigent for Korforeningen Varden. Victoria Sovatkina, som for tiden er dirigent for Bø Gospelkor, spilte orgel under messen. I tillegg sto Steinar Kjeldsen kvartett, som består av Steinar Kjeldsen på tangenter, Oddmund Finnseth på bass, Jan Olsen på trommer og Tim Challman på saxofon/fløyte, for musikken til korsangen.

Det møtte opp rundt hundre mennesker som ønsket å delta på messen og de tok godt i mot det de hørte. Det ble feiret nattverd, som vår sokneprest Gjøa Kristine Aanderaa hadde ansvaret for.

Bø og Malnes menighets ønsker å rette en stor takk til Korforeningen Varden og Bø Gospelkor for det arbeidet de har lagt ned i dette prosjektet - tusen takk for samarbeidet! Vi håper vi kan gjøre det igjen i løpet av 2023.

 

 

Tilbake