Kirkevalg høsten 2023


Bli med!

Høsten 2023 skal det velges medlemmer til menighetsrådene i Den norske kirke. Du kan bli med og bestemme hva Bø og Malnes menighet skal arbeide med. Vi inviterer jevnlig til aktiviteter, gudstjenester og kultur-opplevelser. Du kan bidra i arbeidet med å utvikle menigheten vår.


Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.


Menighetsrådet har oppnevnt en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Kandidatlisten settes opp i prioritert rekkefølge.

 

Er du interessert? Ta kontakt med Heidi Gabrielsen på tlf. 913 84 544.

Tilbake