Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon


Mandag 11. september er det valg til nytt menighetsråd i Bø og Malnes sokn. Det skal velges 6 faste- og 5 vararepresentanter for neste 4-årsperiode. Det gis i år anledning til supplerende nominasjon. Eventuelt forslag på kandidat må være underskrevet av 5 stemmeberettigede forslagsstillere og mottatt på kirkekontoret innen 15. mai kl. 12. Valget avholdes som flertallsvalg.

Godkjent kandidatliste for Bø og Malnes sokn ser slik ut:

Anne Britt Vifladt har trukket seg. 

Tilbake