Diakoniplan


Her finner du en lenke til menighetens diakoniplan.

Her finner du en lenke til menighetens diakoniplan.

Diakoniplanen oppdateres minst hver menighetsrådsperiode.

Fokusområder for diakoni kan variere fra år til år.

Ta gjerne kontakt dersom du savner noe!

Tilbake