Barn- og unge


Vi starter opp med aktiviteter igjen for barn i mai 2021. Se også våre Facebookgrupper: Babysang i Bø, Eidet barneklubb og Bø barneklubb.

Babysang:

Babysang er et tilbud for de minste barna, sammen med en av foreldrene. Gjennom sang knyttes kontakt mellom foreldre og barn. "Babysang i Bø" er tenkt som et trivelig barseltreff, med mulighet for sang og musikk. Det skal være tid til at barna kan "se hverandre" og leke, og til at de voksne kan bli litt kjent og snakke sammen.

Vi møtes på Bø menighetshus eller et annet av våre hus ca 5 ganger i hvert semester til sang, lek, rytme og bevegelse. Vi synger både uten musikk og til musikk.

På Den norske kirkes nettside kan du lese en artikkel om babysang.

Bø barneklubb:

Klubben samles hver andre torsdag på Bø menighetshus, og er for barn i alderen 6-13 år.
Kontaktperson: Jan Åge Strangstad.

Semesterplaner lages for hvert semester.

Eidet barneklubb:

Klubben samles hver andre onsdag på Eidet skole, og er for barn i alderen 6-13 år.
Kontaktperson: Jan Åge Strangstad.

Semesterplaner lages for hvert semester.

Barnefestivalen:

Denne arrangeres annet hvert år i Bø i Bøhallen. Se lenke til side på Facebook.

Barnehage- og skolegudstjenester:

Dette arrangeres i forbindelse med jul.

Skolebesøk:

Vi tilbyr skolebesøk i forbindelse med påske, pinse og jul. Ta gjerne kontakt!

 

Babysang

Les mer

 

VESTERÅLEN BARNEFESTIVAL

Barnefestivalen, et fellestiltak for alle menighetene i Vesterålen!

Les mer

Velg kalender